Professionell fordonskontroll och test av avgasutsläpp

Vid Sellmans Bil i Hudiksvall genomförs både fordonskontroller och avgaskontrolltester under hela året som en del av vårt åtagande för att upprätthålla hög kvalitet och överensstämmelse med gällande lagar. Dessa tester är avgörande för att säkerställa både fordonets säkerhet och dess miljömässiga prestanda.

Få ut det mesta av din bil

Vår Fordonskontrolltjänst inkluderar:

  1. Säkerhetskontroll: Våra oberoende experter genomför en noggrann fordonskontroll för att säkerställa att fordonet uppfyller alla säkerhetskrav. Detta innebär granskning av bromssystem, ljus, däck och andra vitala säkerhetsaspekter.
  2. Avgaskontroll: Vi utför avgaskontrolltester för att mäta nivåerna av utsläpp och följa de lagstadgade gränserna för luftkvalitet. Denna process bidrar till att minska miljöpåverkan och upprätthålla överensstämmelse med de fastställda standarderna.

Vi på Sellmans Bil i Hudiksvall är engagerade i att leverera pålitliga fordonskontroller och avgaskontroller för att hålla ditt fordon säkert och i överensstämmelse med lagstiftningen.

Professionell fordonskontroll och test av avgasutsläpp

Förberedelse inför inspektion

Passera inspektionen snabbt och enkelt

Bra att veta

Snabbt och enkelt för godkänd besiktning

Bosch Car Service-verkstäderna utför kombinerade fordonskontroller och avgastester i enlighet med gällande lagar. För att undvika onödig miljöpåverkan använder vår personal alltid den senaste testutrustningen från Bosch. När testerna är utförda får du självklart alla test- och mätprotokoll för arbetet som utförts på ditt fordon. Vi har dessutom ett nära samarbete med officiella övervakningsorgan, så som DEKRA och Swedac.

Grundkontroll för ökad säkerhet

De bra nyheterna först: Antalet döda i trafiken minskar. Och nu det negativa: Det finns allvarliga fel på 20 % av alla fordon på vägarna. Grundkontrollen som utförs av Bosch Car Service ger tillförlitlig information om ditt fordon är trafikdugligt eller inte. Detta förhindrar inte bara olyckor, det hjälper dig även att slippa undan böter och dyra reparationer. Man ska dock alltid följa det serviceintervall som anges för fordonet.

Är det dags för fordonskontroll

”Du kan boka din kontroll hos oss idag i några enkla steg. Vi kommer att ge dig en likvärdig tillverkares service baserat på din fordons ålder och körsträcka.

Alternativt, om du har några frågor eller vill prata med oss ​​först, kan du ringa oss eller skicka ett mejl.

Expertrådgivning

”Visste du att… Besiktning och avgastest ska utföras en gång per år (eller baserat på bilens ålder). Nya bilar har sin första besiktning efter tre år, därefter två år och därefter varje år. För att säkerställa att bilen klarar kontrollen rekommenderar vi att du gör en preliminärkontroll hos en Bosch Car Service-verkstad, då kontrollerar våra tekniker bl.a. att lampor och bromsar fungerar som de ska och kan samtidigt åtgärda eventuella brister.”